Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website, mobiele site en in onze apps met uiterste zorg is samengesteld en ATE bvba deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. ATE bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website, mobiele site of apps. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.